Stiftelsens tillblivelse

Kosterstiftelsen har sitt ursprung i Stiftelsen Kosterhälsan, som grundades i början av 90-talet för att genomföra forskningsprojektet Kosterhälsan.

Projektet drevs av Göteborgs Universitet och innebar en undersökning av miljö, hälsa och livsstil. Kosters stabila befolkning gjorde ön till en bra undersökningsplats. Det var i syfte att se hälsoförändringar som befolkningens munhålor dokumenterades årligen.

Vid sidan av undersökningen fanns det också föreläsningar om projektet. För allt detta behövde Göteborgs Universitet en plats på Koster. De grundade tillsammans med Kommunen, Länsstyrelsen och Samhällsföreningen Stiftelsen Kosterhälsan, som sedan blev ägare till den nyinköpta Kilesandsgården.

Efter 12 år avslutade universitetet hälsoundersökningar. Kvar blev Stiftelsen Kosterhälsan och Kilesandsgården. Stiftelsen lyckades inte att hitta en ny användning för Kilesandsgården utan sålde den till förmån för nuvarande verksamhet, som startade 2006.

Namnet Stiftelsen Kosterhälsan passade inte längre till den nya naturvårdsverksamheten och ändrades 2007 till Kosterstiftelsen. Stiftelsens huvuduppgift är nu "att utgöra en resurs för utveckling av verksamheter på Koster". Till det nya namnet fick Kosterstiftelsen också en egen logga, som är designad av Herbert Müdsam.

Kosterstiftelsen har bildat ett helägt aktiebolag, Kosterstiftelsens AB. Fr.o.m. 1/9-08 kommer all naturvårdverksamhet drivas i aktiebolaget. Alla anställda är också anställda i bolaget från denna tidpunkt.

Styrelsen består av:

  • Göran Lyth (ordförande), Nordkoster
  • Helena von Bothmer, Sydkoster
  • Lars-Ove Loo, Nordkoster
  • vakant